تبلیغات
✘دیوونه بازی های من✘ - ✘متن و ترجمه اهنگChandelier ازSia✘

✘دیوونه بازی های من✘

✘متن و ترجمه اهنگChandelier ازSia✘
چهارشنبه 27 مرداد 1395 | 07:06 ب.ظ

顔文字 のデコメ絵文字های گایز顔文字 のデコメ絵文字

顔文字 のデコメ絵文字چطور مطورایین ؟顔文字 のデコメ絵文字


゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字امروز براتون متن و ترجمه یکی از اهنگ هایی که خیلی دوست دارم می ذارم ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字

امیدوارم خوشتون بیاد........

まるまる のデコメ絵文字 حتما دانلود کنین گوش بدین خیلی قشنگگگگگگه:)まるまる のデコメ絵文字まるまる のデコメ絵文字まるまる のデコメ絵文字まるまる のデコメ絵文字

Party girls don't get hurt

دخترایی که اهل جشن و پارتی ان صدمه نمیبینن
Can't feel anything, when will I learn
هیچی رو نمیتونن احساس کنن،من کی یاد میگیرم؟
I push it down, push it down
چون من احساس میکنم ولی احساسـمو پس میزنم

"I'm the one "for a good time call
من کسی ام که همه واسه ی خوش گذروندن بهـش زنگ میزنن
Phone's blowin' up, they're ringin' my doorbell
گوشیـم داره منفجر میشه،دارن زنگ خونه ـمو هم میزنن
I feel the love, feel the love
عشقـشونـو حس میکنم

1,2,3 1,2,3 drink
1,2,3 1,2,3 drink
1,2,3 1,2,3 drink


مشروب میخورم،یکی،دو تا،سه تا

Throw em back, till I lose count
پشت سر هم میخورم و میندازمـشون عقب،اونقدر میخورم
که حسابـشون از دستـم میره

I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier

میخوام از لوستر آویزون شم
I'm gonna live like tomorrow doesn't exist
میخوام طوری زندگی کنم که انگار فردایی وجود نداره
I'm gonna fly like a bird through the night, feel my tears as they dry
میخوام مثل یه پرنده توی شب پرواز کنم و اشکامـو همینطور که خشک میشن احساس کنم
I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier
میخوام از لوستر آویزون شم

And I'm holding on for dear life, won't look down won't open my eyes
من بخاطر زندگی عزیزم دارم دووم میارم،پایینـو نگاه نمیکنم،چشمامو باز نمیکنم
Keep my glass full until morning light, 'cause I'm just holding on for tonight

تا صبح به چیزای خوب و مثبت فکر میکنم،چون فقط امشبـو باید بتونم دووم بیارم
Help me, I'm holding on for dear life, won't look down won't open my eyes
کمکـم کن،من بخاطر زندگی عزیزم دارم دووم میارم،پایینـو نگاه نمیکنم،چشمامو باز نمیکنم
Keep my glass full until morning light, 'cause I'm just holding on for tonight
تا صبح به چیزای خوب و مثبت فکر میکنم،چون فقط امشبـو باید بتونم دووم بیارم

Sun is up, I'm a mess
خورشید طلوع کرده،اوضاعـم خرابه
Gotta get out now, gotta run from this
باید همین الان برم بیرون،باید از این داستان فرار کنم
Here comes the shame, here comes the shame
شرم داره میاد سراغـم

1,2,3 1,2,3 drink

1,2,3 1,2,3 drink
1,2,3 1,2,3 drink

مشروب میخورم،یکی،دو تا،سه تا

Throw em back, till I lose count
پشت سر هم میخورم و میندازمـشون عقب،اونقدر میخورم که حسابـشون از دستـم میره


I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier
میخوام از لوستر آویزون شم
I'm gonna live like tomorrow doesn't exist
میخوام طوری زندگی کنم که انگار فردایی وجود نداره
I'm gonna fly like a bird through the night, feel my tears as they dry
میخوام مثل یه پرنده توی شب پرواز کنم و اشکامـو همینطور که خشک میشن احساس کنم
I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier
میخوام از لوستر آویزون شم

And I'm holding on for dear life, won't look down won't open my eyes
من بخاطر زندگی عزیزم دارم دووم میارم،پایینـو نگاه نمیکنم،چشمامو باز نمیکنم
Keep my glass full until morning light, 'cause I'm just holding on for tonight
تا صبح به چیزای خوب و مثبت فکر میکنم،چون فقط امشبـو باید بتونم دووم بیارم
Help me, I'm holding on for dear life, won't look down won't open my eyes
کمکـم کن،من بخاطر زندگی عزیزم دارم دووم میارم،پایینـو نگاه نمیکنم،چشمامو باز نمیکنم
Keep my glass full until morning light, 'cause I'm just holding on for tonight
تا صبح به چیزای خوب و مثبت فکر میکنم،چون فقط امشبـو باید بتونم دووم بیارم
まるまる のデコメ絵文字من که دوستش داشتم شما چطور ؟まるまる のデコメ絵文字


http://gazo.emoji7.jp/img/04ctj_577343/%E3%81%BE%E3%82%8B%E3%81%BE%E3%82%8B_m.GIFامیدوارم خوشتون اومده باشهhttp://gazo.emoji7.jp/img/04ctj_577343/%E3%81%BE%E3%82%8B%E3%81%BE%E3%82%8B_m.GIF

まるまる のデコメ絵文字همین دیه ...まるまる のデコメ絵文字

まるまる のデコメ絵文字فعلاまるまる のデコメ絵文字