تبلیغات
✘دیوونه بازی های من✘ - ✘یه خبر وحشتناک ✘

✘دیوونه بازی های من✘

✘یه خبر وحشتناک ✘
جمعه 7 آبان 1395 | 09:53 ق.ظ
http://goli88.persiangig.com/image/Smilies/icon_sad.gif های گایز  http://goli88.persiangig.com/image/Smilies/icon_sad.gif

顔文字 のデコメ絵文字همونطور که از عنوان معلومه من حامل خبر وحشتانکی هستم 顔文字 のデコメ絵文字

顔文字 のデコメ絵文字ماجرا از این قراره:حدود دو یا یه هفته پیش(شاید کمتر شایدم بیشتر )顔文字 のデコメ絵文字

気持ち のデコメ絵文字یه دختره تو شهرکمون مرد 気持ち のデコメ絵文字

気持ち のデコメ絵文字دختره بلوک هشت یا نه بوده و خیلیم عجله داشته 気持ち のデコメ絵文字

気持ち のデコメ絵文字ووقتی اسانسور بدون اتاقک اومده 気持ち のデコメ絵文字

気持ち のデコメ絵文字اون اصلا حواسش نبوده 気持ち のデコメ絵文字

気持ち のデコメ絵文字ویهو زیر پاش خلی میشه و از نه طیقه میفته 気持ち のデコメ絵文字

゜*きゃわ*゜ のデコメ絵文字ومیله اهنی بزرگ اسانسور از فرق سر تا نوک پا فرو میره تو بدنش゜*きゃわ*゜ のデコメ絵文字


http://goli88.persiangig.com/image/Smilies/icon_cry.gifباباشم اینقدر از شنیدن ای خبر حالش بد میشه که میره ای سیو http://goli88.persiangig.com/image/Smilies/icon_cry.gif


顔文字 のデコメ絵文字تازه یه دادش یه سالم داشته 顔文字 のデコメ絵文字

顔文字 のデコメ絵文字من که دلم خیلی براش میسوزه بیچاره کلا 15 سالش بود顔文字 のデコメ絵文字


جسدشم بردن تا توی کرمانشاه یا شمال دفن کنن

顔文字 のデコメ絵文字اون شبم اخبار اعلام کرد اسانسور های ایران استاندارد نیست 顔文字 のデコメ絵文字

スマイル シリーズ のデコメ絵文字خواستم بگم وقتی میخوایین سوار اسانسور بشین  حواستون باشه  スマイル シリーズ のデコメ絵文字

スマイル シリーズ のデコメ絵文字تا خدایی نکرده این اتفاق  یا هر اتفاق دیگه ای برای شما نیفتهスマイル シリーズ のデコメ絵文字

まるまる のデコメ絵文字فعلا ...........まるまる のデコメ絵文字