تبلیغات
✘دیوونه بازی های من✘ - ✘ما همه بشر بودیم ✘
✘ما همه بشر بودیم ✘
چهارشنبه 19 مهر 1396 × 06:43 ب.ظ   


در حقیقت ما همه بشر بودیم !!

تا اینکه نژاد ارتباطمان را برید !!

مذهب از یکدیگر جدایمان ساخت !!

سیاست بینمان دیوار کشید !!

و ثروت از ما طبقه ساخت !...._صادق هدایت_


   
\