تبلیغات
✘دیوونه بازی های من✘ - ✘ما همه بشر بودیم ✘

✘دیوونه بازی های من✘

✘ما همه بشر بودیم ✘
چهارشنبه 19 مهر 1396 | 07:43 ب.ظ


در حقیقت ما همه بشر بودیم !!

تا اینکه نژاد ارتباطمان را برید !!

مذهب از یکدیگر جدایمان ساخت !!

سیاست بینمان دیوار کشید !!

و ثروت از ما طبقه ساخت !...._صادق هدایت_