تبلیغات
✘دیوونه بازی های من✘ - ..........

✘دیوونه بازی های من✘

..........
یکشنبه 21 مرداد 1397 | 10:02 ب.ظ
سلام خوبین خیلی وقته نیومرم راستش d کیبورم کار نمیکنه بخاطر همین بعضی کلمات چپر چلاق شرن خورتون ریه ببخشین

   dبرابره با ر

نمیرونم راستش کماکان حوصله وب و نت و حتا حوصله خورمم نرام :0

و اینکه شایر ریر بسرم ولی حتما میام وبو ترک نمیکنم قول میرم

نظر خیلی برام مهم نی ولی انگار هیچکی منو یارش نیست :(

بهر حال مرسی  هر کرومتون وقت گزاشتین و خونرین وبمو

فعلااااااا

*این تابستون مزخرفترین تابستون عمرم شره :(

* حالم خرابه  

*رلم یکیو میخوار باهاش بحرفم

* چرا هیچکیرومتون نیس توی نت

رلم برا پرنیا تنگیره نمیا ر نت :(* خیلی بره وقتی میفهمی روستای صمیمیت یه مشت ارم بیشعورن *****************************

:(
همین تا بعر.............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................